Jurek Fedorowicz - fotografie

Fotoreportaż z wernisażu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do Galerii Spodki WOAK przy ul. św. Rocha 14 na wystawę „Jurek Fedorowicz - fotografie”.

(...) Woda pozwala cieszyć się życiem, rozmyślać, medytować, poczuć się jak w niebie od czasu do czasu... od tego nie da się już uciec. W moim przypadku jest to poszukiwanie tego niebiańskiego – nazwałbym to tak – świata. (…) Przychodzi taka chwila odizolowania się, poszukiwania świata bardziej nieziemskiego – nieba, spokoju się gdzieś tam szuka w tej naturze. Te puste, ogromne przestrzenie, doliny rzek owite mgłą dają takie możliwości. W zależności od tego, jak gęsta jest mgła, jakie są chmury, jakie słońce, jak te zjawiska emisji światła działają na poszczególne obiekty, to takie przeróżne cuda widzi się i postrzega w tym ogromnym świecie…”. - (J.F)

Jerzy Fedorowicz przeszedł drogę twórczą od niewinnego zainteresowania fotografią traktowaną amatorsko do świadomego i poważnego zajmowania się sztuką fotografowania i edukowania poprzez sztukę; od dziecięcej ciekawości i chęci naśladowania ojca, ideologicznej manifestacji, po świadomą działalność służącą pracy z młodzieżą. Choć jego pracy twórczej towarzyszyły różne intencje, łączyło je zawsze poszukiwanie czegoś niewidzialnego, głęboko sakralnego, pięknego i w pewien sposób ponadczasowego. Z jednej strony dostrzegalna była swoista rejestracja rzeczywistości odpowiadająca obiektywnym normom reportażu społecznego i przyrodniczego, z  drugiej jednak – chęć przekazania subiektywnej wizji autora, pokazanie wyimaginowanego świata, uzyskanego poprzez proces zabiegów kreacyjnych. Jednak zawsze wszystkie prace łączyła świadomość obrazu, przestrzeni i światła, bo tylko to, co w pełni świadome, mogło mieć wartość i duszę. Twórczość artysty, a zwłaszcza tematyka większości jego prac, potwierdzała, iż piękno ujawnia się w pejzażu. Choć samo pojęcie piękna jest dość subiektywne i nie w pełni zdefiniowane, choć zaciera się realna granica między brzydotą a pięknem, dla artysty walory estetyczne były istotne i odnajdywał je zwłaszcza w naturze. Sam podkreślał, że dawniej w tematyce socjologicznej to piękno nie zawsze decydowało o wartości prac; liczyła się bardziej treść, opowieść o kimś lub o czymś. Natomiast natura sama w sobie jest tym „bożym dziełem najcudowniejszym” i to go w niej urzekało. Unikał w pejzażu działań i śladów cywilizacyjnych, śladów kultury, a poszukiwał ciekawych, nieskażonych miejsc, by rozkoszować się ich pięknem. Piękno dla artysty tożsame było z pojęciem natury, przyrody, która nas otacza. Piękno to początki zjawisk pór roku, początek dnia czy początki zjawisk fizycznych. Piękno ma cieszyć, a jeżeli cieszy długo – to dobrze.

Jerzy Fedorowicz (1946–2014) – artysta fotografik, członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, nauczyciel fizyki, techniki oraz fotografii. Przez ponad 35 lat pracował w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych Białegostoku i województwa. Był laureatem nagrody Przewodniczącej Rady Miejskiej Białegostoku – Nauczyciel Animator Kultury 2001 roku. Poza pracą dydaktyczną zajmował się działalnością kulturalną i twórczą, szczególnie w dziedzinie fotografii. Współtworzył Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 5 w Białymstoku, organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i był jego pierwszym dyrektorem, powołał do życia Ogólnopolską Wystawę Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, był nauczycielem fotografii w klasach o profilu artystycznym w VII LO w Białymstoku, a także pracował w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Fotografia była jego pasją, ale przede wszystkim traktował ją jako skuteczną metodę i formę w kształceniu i wychowaniu młodzieży. 
 
Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK,
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl
[ powrót ]