Malarstwo Kuźmara i Stratowicza - zdjęcia

Fotoreportaż z wernisażu 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Towarzystwo Plastyków Polskich oraz Związek Polaków na Białorusi zapraszają na wystawę malarstwa Stanisława Kuźmara i Walerego Stratowicza. Wystawę można ogladać w Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK przy ul. Kilińskiego 8 do 16 lutego 2018 r.

Stanisław Kuźmar urodził się 3 listopada 1957 roku we wsi Kwasewicze, co w rej. iwacewickim obw. brzeskiego. Od r. 1977 do 1983 r. studiował na Wydziale Grafiki Edytorskiej Białoruskiej Państwowej Akademii Teatralno-Plastycznej. Nauczycielami Kuźmara byli tacy białoruscy malarze jak W. Szarangowicz, W. Sawicz, M. Sielaszczuk, P. Lubomirow. Malarz mieszka i tworzy w Wołkowysku. Jego dzieła są w muzeach Białorusi, a także w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Walery Stratowicz urodził się 1963 roku w Łabińsku w Kraju Krasnodarskim, Północny Kaukaz. w latach 1981-1986 studiował na Wydziale Grafiki Artystycznej Witebskiego Instytutu Pedagogicznego im. S.M. Kirowa, który założył Marc Chagall. Od 1988 roku prowadzi aktywna działalność artystyczną w Grodnie. Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne na Białorusi, w Polsce i Rosji. Dzieła artysty były też wystawiane w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w krajach nadbałtyckich. Obrazy cieszą się ogromnym uznaniem zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK,
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl


 

[ powrót ]