Pomost dla Niepodległej

100 tysięcy na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

To pieniądze, za które w regionie można zrobić dużo dobrego dla kultury. Samorząd województwa podlaskiego przeznaczył 100 tysięcy na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Pieniądze te trafią do podlaskich gminnych ośrodków kultury na inicjatywy związane z rocznicą odzyskania niepodległości, z kształtowaniem patriotyzmu. W każdym ośrodku kultury, wiejskiej świetlicy są wspaniali animatorzy, którzy mają ciekawe, niebanalne pomysły i zwykle jeden problem – brak pieniędzy. Czasami potrzeba kilkuset złotych, czasami kilku tysięcy. I właśnie tu chcemy pomóc. Jeśli ktoś chciałby w swoim lokalnym środowisku zorganizować czy to ciekawy koncert, czy to quiz historyczny, a może rajd do miejsc cennych ze względu na historię…. Tych pomysłów może być tak wiele jak wielu jest animatorów, a my chcemy je wesprzeć. Chcemy żeby w całym regionie można było godnie i ciekawie świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. By nasi mieszkańcy, mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję poczuć tę wyjątkową rocznicę i świętować ją na swój własny, zaproponowany przez siebie sposób – przekonuje wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

Koordynatorem projektu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, który ma doświadczenie we wspieraniu gmin, pilotowaniu wielu inicjatyw jednocześnie. Nazwaliśmy ten projekt Pomost dla Niepodległej. Kierujemy go do gminnych domów kultury, które będą mogły się ubiegać o wsparcie w wysokości do pięciu tysięcy złotych – mówi Cezary Mielko, dyrektor WOAK – można więc założyć, że uda nam się dofinansować co najmniej 20 projektów w całym regionie

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie lokalne domy kultury, funkcjonujące jako samorządowe instytucje kultury, działające na terenie województwa podlaskiego z wyłączeniem Białegostoku.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie regulaminu, formularza wniosku, wytycznych do projektów, wydatków kwalifikowanych w projekcie oraz przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego wniosku z opisem projektu, w terminie od 6 marca do 22 kwietnia 2018 r. wyłącznie na adres e-mail: niepodlegla@woak.bialystok.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN KONKURSU POMOST DLA NIEPODLEGŁEJ
FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO - załącznik nr 1
WYTYCZNE DO PROJEKTÓW - załącznik nr 2
WYDATKI KWALIFIKOWANE W PROJEKCIE - załącznik nr 3

[ powrót ]