Ochrona danych osobowych - szkolenie

Fotoreportaż

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił na szkolenie „Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”

W terminach:

  • 12 kwietnia 2018r. we współpracy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża
  • 17 kwietnia 2018r. w Białymstoku w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok

Szkolenie było adresowane do dyrektorów i instruktorów samorządowych instytucji kultury oraz burmistrzów, wójtów i przedstawicieli urzędów gmin, miast i gmin, miast woj. podlaskiego.

Szkolenie poprowadził pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku: Piotr Jać.

Celem szkoleń było omówienie zmian wprowadzonych przez RODO z wyszczególnieniem ochrony danych osobowych w instytucjach kultury. Szkolenia były podzielone na dwa moduły. W pierwszym uczestnicy szkoleń poznali podstawy prawne ochrony danych osobowych w prawie polskim oraz europejskim, czym jest ochrona danych w instytucjach kultury, czyli kluczowe obszary, w jakich najczęściej występują, a także zmiany, jakie wejdą w życie 25 maja 2018 r. odnośnie danych osobowych w świetle Parlamentu Europejskiego.
Drugi moduł to omówienie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, kluczowych aspektów dla instytucji kultury, a także tego, jak wprowadzać zmiany w życie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji WOAK tel. 85 740 37 18.
edukacja@woak.bialystok.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
PROGRAM SZKOLENIA - BIAŁYSTOK
PROGRAM SZKOLENIA - ŁOMŻA

[ powrót ]