„Eko-pracownia” - cykl warsztatów

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„EKO-PRACOWNIA - CYKL WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH WE WNĘTRZU I PLENERZE”
dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zadanie ma charakter edukacyjny i jest kontynuacją wcześniej już podejmowanego tematu wykorzystania tanich materiałów z odzysku do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze działań animacyjnych.
Podobnie jak wcześniej zapraszamy instruktorów z ośrodków kultury województwa podlaskiego i nauczycieli na cykl pięciu dwudniowych warsztatów, które odbędą się w kwietniu, maju i czerwcu 2018r. i będą prowadzone przez artystów plastyków - ogółem 60 godzin.
Będą to warsztaty z zakresu nabywania umiejętności twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, zniszczonych oraz surowców wtórnych zgodnie z ideą upcyklingu poprzez przekształcanie ich w coś wartościowego i funkcjonalnego.

Tematy warsztatów:

 • MOZAIKA 20-21 kwietnia 2018r. – zaprojektujemy i wykonamy kompozycje mozaikowe w formie płytek z kawałków glazury. Dominował będzie motyw roślinny lub zwierzęcy ujęty w ornament oraz kontrastowe zestawienia barwne.
  Fotoreportaż • LAMPIONY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I NATURALNYCH 27-28 kwietnia 2018r. – wykonamy formy z niepotrzebnych fragmentów przedmiotów, opakowań, końcówek tkanin, papieru, nici. Powstałe oryginalne formy można będzie zawieszać w plenerze lub wnętrzu, jako element dekoracyjny lub dodatkowe, nastrojowe oświetlenie.
  Fotoreportaż • INSTALACJE OGRODOWE 25-26 maja 2018r. – projektowanie i wykonanie ogrodowych form dekoracyjnych z materiałów naturalnych, z przeznaczeniem do ustawienia w ogrodzie, na balkonie lub tarasie
  Fotoreportaż • ZWIERZĘTA z surowców wtórnych i narzutu gipsowego  8 - 9 czerwca - Wykonamy sylwetki zwierząt z materiałów odzyskanych oraz narzutu gipsowego do umieszczenia w przestrzeni ogrodu, trawnika, między domami, jako obiekt artystyczny lub forma dekoracyjna
  Fotoreportaż
   
   
 • SZTANDARY, reliefy i formy dekoracyjne - 15-16 czerwca - wykonamy przestrzenne formy, które stając się elementami dekoracyjnymi, ukażą potencjał artystyczny papieru, plastiku, tektury, tekstyliów, naturalnych odpadów o ciekawej powierzchni, barwie, kształcie
  Fotoreportaż

Zapewniamy:
- ciekawy program z wykorzystaniem rzeczy niepotrzebnych i surowców wtórnych
- podstawowe materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WOAK w Białymstoku w godz. 14:00-20:00 (piątek) i 9:00-15:00 (sobota).

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 60 złotych, w całym cyklu warsztatów - 300 zł. Akredytację należy wpłacać na konto WOAK: BANK PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 z dopiskiem „EKO pracownia” (na całość) lub z nazwą wybranego warsztatu.

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia oraz opłacenie akredytacji.
Preferowane będą osoby prowadzące zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel: 85 740 37 15, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Sztuk Plastycznych WOAK e-mail: galeria@woak.bialystok.pl,
Można je również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

Bezpośrednio do dzieci i młodzieży kierujemy konkurs plastyczny „Kolorowy zwierzyniec”, podejmujący ideę upcyklingu – czyli twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, zniszczonych oraz surowców wtórnych poprzez przekształcanie ich w coś wartościowego i funkcjonalnego.

W czerwcu 2018 r. podsumujemy konkurs, rozdamy nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace, obejrzymy prezentacje oraz efekty naszych warsztatów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN konkursu "Kolorowy zwierzyniec"

[ powrót ]