Taniec Polski - prezentacje dyplomowe

Fotoreportaż

10 czerwca 2018 roku w Spodkach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku odbyły się „Prezentacje dyplomowe etiud choreograficznych” słuchaczy Kursu Instruktorskiego Zaawansowanego Taniec Polski – II stopnia. Tym samym do grona absolwentów organizowanych przez WOAK kursów dołączyła kolejna grupa wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, przygotowanej do prowadzenia zespołów tanecznych.

Choreografie polskich tańców narodowych przygotowane były pod opieką artystyczną Jana Łosakiewicza, zaś etiudy tańców regionalnych opracowane pod kierunkiem Mariusza Żwierko. Wydarzenie obejrzała komisja oceniająca warsztat dyplomowy oraz zaproszeni goście.

Prezentacja autorskiej choreografii przez słuchacza kursu, to pierwszy etap dyplomu. Drugi obejmował sprawdzian wiedzy zdobytej na kursie, którego program nauczania obejmował 380 godzin dydaktycznych oraz umiejętności instruktorskich z zakresu metodyki pracy z zespołem tanecznym.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych choreografii oraz bardzo dobrego przygotowania merytorycznego i metodycznego do pracy instruktorskiej. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie, kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia, a także współpracę w grupie.

[ powrót ]