Trąbka w muzyce - warsztaty

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na bardzo atrakcyjne zajęcia muzyczne: TRĄBKA W MUZYCE! 

TRĄBKA W MUZYCE to 45-minutowe audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci posłuchają trąbki (a nawet kilku!), dowiedzą się o roli tego instrumentu w muzyce klasycznej i rozrywkowej, poznają wzajemne powiązania różnych dziedzin sztuki: muzyki, malarstwa, architektury. Serdecznie zapraszamy szkoły i ośrodki kultury w województwie do skorzystania z oferty. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: a.pietraszko@woak.bialystok.pl. Więcej informacji: Dział Muzyczno-Teatralny WOAK, tel. 502-211-953
 
W PROGRAMIE ZAJĘĆ:
1. TRĄBKA KLASYCZNIE  – (ciekawa) historia trąbki w epoce baroku i klasycyzmu. Od Telemanna, poprzez Bacha, po Mozarta.
2. TRĄBKA ROZRYWKOWA – (wielka) rola trąbki w muzyce jazzowej.
3. TRĄBKA W TOWARZYSTWIE – czyli jak (wspaniale) trąbka współbrzmi z innymi instrumentami.
Dużo muzyki, dużo wiedzy, dużo zabawy 😊
Lekcje prowadzi Andrzej Pietraszko, instruktor muzyczny WOAK.
 
Fotoreportaż

 

 

[ powrót ]