Konferencja dotycząca digitalizacji

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zorganizował w czwartek, 28 czerwca, w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14 konferencję dotyczącą digitalizacji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Podlaskie zbiory cyfrowe” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Ideą konferencji jest promocja działań digitalizacyjnych i zachęcenie różnych środowisk: instytucji kultury, pasjonatów, artystów, posiadaczy prywatnych kolekcji do rozpoczęcia procesu digitalizacji lub udostępnienia i powierzenia swoich zbiorów innym wyspecjalizowanym podmiotom.

OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – rozpoczęcie

I PANEL DYSKUSYJNY – identyfikacja wartościowych zasobów i zbiorów 
11:15-11:30 – Katarzyna Ziętal – „Jakie zasoby warto digitalizować?”
11:30-11:45 – Paweł Klak – „Dlaczego warto digitalizować dobra kultury?”
11:45-12:00 – dyskusja
II PANEL DYSKUSYJNY – uwarunkowania prawne digitalizacji
12:15-12:30 – Katarzyna Pikora – „Publiczne udostępnianie zbiorów cyfrowych”
12:30-12:45 – Piotr Łada – „Status prawnoautorski obiektów”
12:45-13:00 – dyskusja
13:00 – warsztat – „Jak zacząć proces digitalizacji” – Mariusz Bieciuk
 
Moderator spotkania: Damian Dworakowski
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI
 
11:00 – rozpoczęcie (przywitanie gości, wstęp merytoryczny)

I PANEL DYSKUSYJNY 11:15-12:00
Czy posiadam wartościowe zasoby? Co warto zachować dla potomnych?  W jaki sposób zidentyfikować wartościowe zasoby w kolekcjach instytucji i zbiorach prywatnych? Jak digitalizacja pozwala na utrwalanie historii rodzinnej, lokalnej, państwowej?

11:15-11:30 – Prezentacja I
Katarzyna Ziętal – kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Fundacji Ośrodka KARTA, twórczyni sieci archiwów społecznych w Polsce, portalu www.archiwa.org i Otwartego Systemu Archiwizacji (www.osa.archiwa.org)
Będzie to punkt wyjścia do dyskusji o kryteriach wartościowania, zabezpieczania, archiwizowania i digitalizowania zbiorów, będących w kolekcjach rodzinnych, należących do stowarzyszeń, środowisk i osób prywatnych.

11:30-11:45 – Prezentacja II
Paweł Klak – prezes Fundacji E-MUZEUM, właściciel firmy S3D wyspecjalizowanej w digitalizacji zabytków, mgr filozofii i historii sztuki UAM w Poznaniu, realizator wielu projektów w zakresie digitalizacji dóbr kultury.
Autor prezentacji odpowie m. in. na następujące pytania: Dlaczego warto digitalizować dobra kultury? Jak rozpocząć digitalizację lokalnych zasobów kultury? Które obiekty wytypować do digitalizacji? Jaką wymierną korzyść przynosi digitalizacja?
11:45-12:00 – dyskusja

II PANEL DYSKUSYJNY 12:15-13:00
Jakie są uwarunkowania prawne przy publikowaniu dzieł różnych typów. Co możemy publikować, jakie zgody musimy uzyskać? Z jakich zasobów możemy korzystać i w jaki sposób możemy to robić bez naruszenia czyichś praw?

12:15-12:30 – Prezentacja I
Katarzyna Pikora - radca prawny w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza instytutom naukowym w tworzeniu i rozbudowywaniu repozytoriów cyfrowych, stosowaniu licencji Creative Commons i umowach.
Podczas prezentacji omówione zostaną kwestie digitalizacji dzieł i ich publicznego udostępniania w kontekście uwarunkowań prawnych, swobody wykorzystania dzieł będących w domenie publicznej, udostępnianiu i korzystaniu z dzieł chronionych prawem autorskim.

12:30-12:45 – Prezentacja II
Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa (UMCS w Lublinie), kulturoznawstwa (UMCS w Lublinie) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski). Ekspert z zakresu prawa autorskiego, prawa kultury i sztuki, autor licznych publikacji. Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
Prezentacja dotyczyć będzie statusu prawnoautorskiego obiektów, zasad ich digitalizacji i udostępniania oraz innych aspektów prawnych dotyczących digitalizacji.

12:45-13:00 dyskusja
 
13:00 – warsztat – „Jak zacząć proces digitalizacji” - Mariusz Bieciuk, specjalista ds. archiwum historii mówionej miasta i regionu, Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
[ powrót ]