„Deformacja” - wystawa malarstwa

„Deformacja” to tytuł wystawy organizowanej w ramach kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego „Da Vinci” prowadzonego w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Wernisaż wystawy odbył się 22 września 2018 r. o godz. 12.00 w murach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ul. Kilińskiego 8. Autorem prac malarskich jest Rafał P. - skazany odbywający wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Tytuł wystawy bezpośrednio nawiązuje do przemian jakie zaszły w jego życiu. Jak twierdzi sam twórca, aby stać się innym człowiekiem konieczna jest deformacja, rozbicie na drobne fragmenty emocji które niszczyły a następnie małymi krokami należy rozpocząć trudny etap budowania siebie na nowo. Każda z prac malarskich przedstawiona na wystawie będzie połączona z wierszami Adriana Gawryluka, podróżnika i poety, który gościnnie weźmie udział w wydarzeniu. Dwie postacie lecz podobne życiorysy, zbliżone losy i zmagania jakimi życie ich doświadczyło z tą różnicą, że jedna z tych historii doprowadziła do tragedii, druga zaś ukazuje siłę zmian i woli przetrwania.
Celem zajęć plastycznych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest wzbudzenie u skazanych rozwoju zainteresowań, inspirowanie do twórczego myślenia oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne wspomagają u skazanych pozytywne zmiany w zachowaniu. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno.
Zajęcia plastyczne są ważnym narzędziem resocjalizacji, chętnie wykorzystywanym przez Służbę Więzienną. Wieloletnia praktyka wskazuje, że skazani bardzo chętnie, dobrowolnie angażują się w zajęcia organizowane w jednostkach penitencjarnych. Jeżeli skazany ma chęć i podejmuje pewien trud chcąc zmienić postrzeganie samego siebie, to duży sukces Służby Więziennej, a przede wszystkim samego więźnia. Pozwala to mieć nadzieję, że po wyjściu na wolność właściwie i szybko zaadaptuje się w społeczeństwie.

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl

 

[ powrót ]