Podsumowanie projektu tkackiego

„Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym” to tegoroczny projekt WOAK-u, podejmujący temat tkactwa ludowego jako źródła inspiracji oraz wartości samej w sobie. 
Wiemy, że tkactwem zajmują się w większości osoby w podeszłym wieku, choć z przyjemnością zauważamy zainteresowanie osób młodszych. Podążamy więc w kierunku przekazania im wiedzy i umiejętności, równolegle inspirując do korzystania z bogactwa wywodzącego się z tradycji.

Rozpoczęliśmy od nauki tkania na krosnach. To żmudne zajęcie, trwające wiele godzin, ale zgłosili się sami pasjonaci, więc pod okiem mistrzów pokonali trudności i efekty były więcej niż zadowalające.

W czerwcu i lipcu odbyły się:
– warsztaty tkaniny wielonicielnicowej (5–10 czerwca 2018)
– warsztaty tkaniny dwuosnowowej (9–24 czerwca 2018)
– warsztaty sejpaku (12–17 czerwca 2018)
– warsztaty tkaniny wybieranej – perebory (26 czerwca – 1 lipca 2018)

W ten sposób wykształciliśmy 24 osoby z całej Polski, z przewagą mieszkańców województwa podlaskiego. Natomiast w Lipsku i Nowince zaproponowaliśmy warsztaty plastyczne z etno designu. Dzięki obecności tkaczki i jej prac młodzież biorąca udział w zajęciach mogła przyjrzeć się z bliska lokalnym tkaninom. Batik ozdobił sukienki, malowane wzory z tkanin – koszulki i torby. Zajęcia odbywały się w Lipsku (18–19 czerwca) i w Nowince (10–11 lipca). W Białymstoku jesienią powstał fanklub „Wokół tkaniny”. W pracowni plastycznej WOAK-u gościliśmy sympatyków tkactwa z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku, klasy o specjalności technik przemysłu mody i technik technologii odzieży. Pojawiły się też uczennice Liceum Plastycznego w Supraślu. Przygotowaliśmy trzy spotkania warsztatowe, które przybliżyły wzornictwo z podlaskich tkanin poprzez technikę batiku (4 października), aplikacji (10 października) i malowania na odzieży (25 października). Na zakończenie wyruszyliśmy „Szlakiem Wątku i Osnowy” (10 listopada). Wrażenia z sesji wyjazdowej opisane pięknie przez jedną z uczestniczek można przeczytać na stronie www.dwuosnowowa.pl.  

Dla młodszych dzieci przygotowaliśmy konkurs plastyczny „Jak powstaje tkanina?”. Dzięki niemu dzieci dowiedzą się więcej o dziedzinie głęboko zakorzenionej w tradycji ludowej. Nadesłane rysunki, ukazujące etapy powstawania tkanin – od hodowli owiec po tkanie na krosnach – będą ocenione i nagrodzone. Niektóre z nich znajdą się w książeczce edukacyjnej, którą wydamy drukiem.

Podsumowanie projektu i promocja książeczki edukacyjnej dla dzieci odbyły się 20 listopada, o godz.11.00, w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8. Wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym oraz rozdano książeczki edukacyjne, otworzono również wystawę. Pozostałe książeczki przekazane zostaną bibliotekom, klubom osiedlowym i świetlicom.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK, tel. 85 740 37 15, galeria@woak.bialystok.pl.

FOTOREPORTAŻ Z PODSUMOWANIA

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

   
     

 

[ powrót ]