Studia Podyplomowe Animacja Kultury

Studia adresowane są do animatorów kultury, instruktorów i twórców, nauczycieli, osób zarządzających placówkami kultury, pracowników: domów kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką animacji społeczno- kulturalnej.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, edukatora i organizatora działań w obszarze kultury. Słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności w zakresie upowszechniania i animowania działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w środowiskach lokalnych. W trakcie studiów słuchacze poznają społeczne uwarunkowania animacji kulturalnej, będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do inicjowania kreatywnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej oraz podejmowania aktywności i realizacji projektów z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

  • Rozpoczęcie zajęć: 23 lutego 2019 r., zakończenie: 29 lutego 2020 r.
  • Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 p. ECTS.
  • Zajęcia realizowane będą przez uznanych specjalistów w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych.
  • Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela)

UWAGA, PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ: Dokumenty należy dostarczyć do 4 marca 2019 r. do CKP przy WSFiZ na adres: 15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, pokój 23, tel. 85 678-58-38, 85 678 58 45; fax: 85 67 50 088, mail: ckp@wsfiz.edu.pl

Program:
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w godz. 9.00–17.00,z przerwą obiadową w godz. 13.00–13.45, w siedzibie WOAK w Białymstoku (ul. Kilińskiego 8) i WSFiZ w Białymstoku (ul. Ciepła 40), w następujących terminach:

SEMESTR I
1 zjazd: 23-24.03.2019
2 zjazd: 6-7.04.2019
3 zjazd: 18-19.05.2019
4 zjazd: 1-2.06.2019
5 zjazd: 15-16.06.2019
6 zjazd: 29-30.06.2019

SEMESTR II
1 zjazd: 28-29.09.2019
2 zjazd: 12-13.10.2019
3 zjazd: 16-17.11.2019
4 zjazd 7-8.12.2019
5 zjazd: 11-12.01.2020
6 zjazd: 15-16.02.2020

Egzamin 29.02.2020
 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - plik pdf do pobrania

[ powrót ]