Studia Podyplomowe Animacja Kultury

Studia adresowane są do animatorów kultury, instruktorów i twórców, nauczycieli, osób zarządzających placówkami kultury, pracowników: domów kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką animacji społeczno- kulturalnej.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, edukatora i organizatora działań w obszarze kultury. Słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności w zakresie upowszechniania i animowania działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w środowiskach lokalnych. W trakcie studiów słuchacze poznają społeczne uwarunkowania animacji kulturalnej, będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do inicjowania kreatywnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej oraz podejmowania aktywności i realizacji projektów z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

  • Rozpoczęcie zajęć: 23 lutego 2019 r., zakończenie: 21 marca 2020 r.
  • Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 p. ECTS.
  • Zajęcia realizowane będą przez uznanych specjalistów w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych.
  • Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela)

UWAGA, PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ: Dokumenty należy dostarczyć do 4 marca 2019 r. do CKP przy WSFiZ na adres: 15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, pokój 23, tel. 85 678-58-38, 85 678 58 45; fax: 85 67 50 088, mail: ckp@wsfiz.edu.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - plik pdf do pobrania

[ powrót ]