25 lat UTW w Białymstoku

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku świętuje 25-lecie swojego powstania. UTW w Białymstoku to kilkuset słuchaczy, kilkadziesiąt sekcji tematycznych, wspaniali wykładowcy i mnóstwo dobrej energii. Podczas zajęć, spotkań i wykładów seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. To jedyna uczelnia, na której można studiować bez ograniczeń, a pozostanie na kolejny rok spotyka się wyłącznie z aprobatą. 
 
UTW w Białymstoku powstał w 1994 roku z inicjatywy prof. Dr. Hab. Wojciecha Pędicha i prof. Dr. Hab. Władysława Serczyka przy współpracy wyższych uczelni Białegostoku i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
Głównym wydarzeniem w ramach obchodów roku jubileuszowego była gala, która odbyła się 8 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W programie było wręczenie podziękowań radzie programowej i założycielom UTW oraz instytucjom wpierającym Uniwersytet. Odznaczono: prof. dr. hab. Wojciecha Pędicha, mgr Barbarę Pacholską, mgr inż. Czesława Kryszkiewicza, ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszkę, prof. dr hab. Małgorzatę Halicką, prof. Dr. hab. Barbarę Bień, dr. hab. Jarosława Perszkę, ks. dr. Mariana Strankowskiego, mgr Wandę Młyńczyk, prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr  hab. inż. Lecha Dzienisa (Politechnika Białostocka), doc. Dr.  Edwarda  Hościłowicza (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), ks. dr. hab. Andrzeja Proniewskiego (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne), mgr. Andrzeja Lechowskiego (Muzeum Podlaskie), mgr. Roberta Sadowskiego (Muzeum Wojska), dr. Cezarego Mielkę (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury), mgr Jolantę Gadek (Książnica Podlaska) i prof. zw. dr hab. Bożennę Sawicką (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie).
 
Podczas gali wystąpiły również Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy WOAK w Białymstoku, oraz chór UTW „Astra”.
 
Fotoreportaż

 

[ powrót ]