Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zapraszają do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca, który w tym roku odbędzie w niedzielę, 9 czerwca 2019 r. w Wasilkowie w ramach Festynu „Zielone Świątki w Skansenie”. Przegląd odbywa się co dwa lata i ma charakter konkursu. Zachęcamy do udziału zespoły z terenu województwa podlaskiego, grupy prezentujące folklor o różnym stopniu opracowania. Za najlepsze prezentacje przewidziane są nagrody finansowe. Zgłoszenia na przegląd należy przesłać do 15 maja.  

 
Na Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK - telefonicznie nr tel. 85 744 63 13 lub mailowo: muzyka@woak.bialystok.pl  
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i udziału w przeglądzie!
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
Uczestnicy:
 • Dziecięce i młodzieżowe zespoły pieśni i tańca działające przy szkołach i placówkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo-wychowawczych województwa podlaskiego - prezentujące taneczny bądź taneczno-wokalny program artystyczny oparty na folklorze o różnym stopniu opracowania (tradycyjny oraz stylizowany) 
 • Prezentacje konkursowe zostaną przeprowadzone w 3 kategoriach wiekowych:
  - dzieci - do 13 lat
  - młodzież I - od 14 do 19 lat
  - młodzież II - od 20 do 26 lat 
Warunki uczestnictwa:
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca ma charakter konkursu.
 • W przeglądzie biorą udział zespoły pieśni i tańca z województwa podlaskiego.
 • Zespół przygotowuje program konkursowy o długości do 20 minut - jedno lub więcej wyjść o łącznej długości 15 - 20 minut.
 • Zespoły mogą zgłosić więcej niż jedną grupę w różnych kategoriach wiekowych.
 • Podczas przeglądu konkursowego zespoły mogą występować z muzyką na żywo lub korzystać nagrań na płytach CD oraz innych nośników dźwięku.
 • Kartę zgłoszenia na Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca wraz z załącznikami należy przesyłać do dnia 15 maja 2019 r. na adres e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl lub pocztą: 
  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
  ul. Kilińskiego 8
  15-950 Białystok
  z dopiskiem: „Zespoły Pieśni i Tańca

 

[ powrót ]