Kontynuujemy Podlaski Pomost Kultury!

Fotoreportaż:


Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany! Projekt Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku złożony do programu Bardzo Młoda Kultura został dobrze oceniony, a to oznacza, że instytucja ta będzie koordynatorem programu w województwie podlaskim przez kolejne trzy lata. 
 
– To bardzo dobra wiadomość dla nas, ale przede wszystkim dla lokalnych animatorów i edukatorów kulturalnych w regionie – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK-u. – Przez trzy lata realizacji Podlaskiego Pomostu Kultury udało się zrobić dużo dobrego na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w regionie. Były wspaniałe szkolenia, warsztaty oraz granty na mikroprojekty. Cieszę się, że będziemy mogli to kontynuować, bo widać było, jak z każdym rokiem lokalni animatorzy nabierali wiatru w żagle i ruszali z coraz ciekawszymi pomysłami. 
 
Podlaski Pomost Kultury to projekt WOAK-u, który był realizowany od 2016 roku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu było utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. Chodziło o to, żeby nauczyć młodych ludzi uczestniczyć w kulturze. Uświadomić im, że warto korzystać z kultury, warto poznawać jej ofertę  i że warto ją współtworzyć. Aby przekonać do tego młodych ludzi, trzeba mieć dobrze wyszkolone kadry, zarówno animatorów, jak i nauczycieli, a także narzędzia, by móc realizować dobre pomysły. Podlaski Pomost Kultury takie możliwości stwarza, poprzez warsztaty, szkolenia i granty – mówi Damian Dworakowski, koordynator projektu. – A wszystko na bazie doskonałej diagnozy stanu edukacji kulturowej w regionie. 
 
Podczas pierwszej edycji PPK, trwającej trzy lata, WOAK przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim. W odpowiedzi na wyniki animatorzy kultury, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli uczestniczyć w kilkunastu specjalnie zorganizowanych warsztatach z zakresu animacji kulturowej, by potem wykorzystać zdobyte umiejętności przy własnych działaniach. Przeszkolono w ten sposób ponad 350 osób. Organizowane były również spotkania informacyjne, konferencje i dyskusyjne fora kultury. Główne działanie Pomostu – regranting – pomógł zrealizować prawie 50 projektów kulturalnych w całym województwie. Miały one w większości charakter interdyscyplinarny – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, przez ciekawe happeningi, publikacje, po samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy.
 
Kolejna edycja projektu to szansa, aby edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. W ramach PPK przez trzy lata WOAK otrzyma dofinansowanie łącznie w wysokości 780 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Kultury oraz samorządu województwa podlaskiego, z czego każdego roku przeznaczy po 112 tysięcy na konkurs regrnatingowy.
[ powrót ]