Wystawa malarstwa pejzażowego

Fotoreportaż z wernisażu:

Na wystawę malarstwa Valentinasa Varnasa, Janisa Plivdy i Daniela Gromackiego zapraszamy do Spodków WOAK przy ul. św. Rocha 14.

To wystawa prac trzech artystów z Polski, Litwy i Łotwy uprawiających malarstwo pejzażowe. Twórcy są absolwentami wyższych uczelni artystycznych, łączy ich przyjaźń i udział w plenerach malarskich.

Jānis Plivda
Urodził się w 1978 r. w Preiļi.Ukończył Wydział Malarstwa Łotewskiej Akademii Sztuki (2005). W Centrum Technologii Edukacji Ustawicznej w Rezekne otrzymał certyfikat organizacji procesu pedagogicznego i zarządzania (2017). Od 1998 roku regularnie uczestniczy w wystawach i plenerach na Łotwie i poza jej granicami. Jest organizatorem kilku wystaw indywidualnych. Został laureatem konkursu: „Jāzepa Pīgožņa. Łotewska nagroda w dziedzinie malarstwa pejzażowego”
 
Valentinas Varnas
Urodził się w Kownie, gdzie ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. W 1985 ukończył Akademię sztuk Pięknych w Wilnie. Od tego czasu pokazuje swoje obrazy na licznych wystawach na Litwie i poza granicami kraju. Od 1999 jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków Litwy. Najchętniej pracuje w technice akwareli, olejnej i rysunku. Jest artystą niezależnym.
 
Daniel Gromacki
Urodzony w 1981 roku w Hajnówce. Ukończył Wydział Artystyczny i Wydział Humanistyczny UMSC w Lublinie oraz Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania na kierunku Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Bierze udział w licznych wystawach i plenerach malarskich. Zajmuje się pracą twórczą i pedagogiczną.
 
Więcej informacji udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740-37-15,
galeria@woak.bialystok.pl
 
 
 
[ powrót ]