Warsztaty „Koalicje dla Niepodległej”

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zaprasza do udziału w warsztatach „Koalicje dla Niepodległej” w Białymstoku organizowanych przez Biuro Programu Niepodległa – instytucję kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacją projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, adresowanych do lokalnych społeczności. Realizowane są w ramach programu szkoleniowego przygotowującego do realizacji projektów w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”. Cele programu to: włączenie mieszkańców Polski we wspólne działania dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa, w szczególności upowszechniające wiedzę o odzyskiwaniu niepodległości i odbudowy polskiej państwowości na poziomie lokalnym oraz krzewienie współpracy między podmiotami. Dofinansowanie w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” mogą otrzymać wyłącznie projekty realizowane we współpracy z partnerami.
Szkolenia podzielone zostaną na dwa dni. Pierwszy dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Drugi dzień przeznaczymy na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenie wstępnych opisów własnych projektów przedstawicieli organizacji i instytucji obecnych na szkoleniu.
W trakcie szkolenia uczestnicy:
–  poznają definicje i rodzaje partnerstwa;
– otrzymają pakiet inspiracji i dobrych praktyk;
–  zaprojektują swoje partnerskie działania animacyjne.

Termin i lokalizacja
18–19 czerwca, godz. 9.30–16.30, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
 
 
Szczegółowe informacje o warsztatach:
tel. 22 18 22 605

 

[ powrót ]