Konferencja inaugurująca PPK

Ruszyła druga edycja trzyletniego projektu pod nazwą Podlaski Pomost Kultury. Realizuje go WOAK w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Podobnie jak w poprzedniej edycji będą warsztaty, szkolenia, granty, a wszystko po to, by nauczyć dzieci i młodzież w regionie nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także ją tworzyć. Na konferencję rozpoczynającą projekt do białostockich Spodków przyjechało kilkudziesięciu lokalnych edukatorów, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Konferencję otworzył Cezary Mielko, dyrektor WOAK w Białymstoku.

 Niezmiernie się cieszymy, że WOAK ponownie uzyskał zaufanie Narodowego Centrum Kultury. Podlaski Pomost Kultury wzmocnił naszą instytucję, ale przede wszystkim wzmocnił lokalne działania, lokalne społeczności – podkreślał dyrektor. – Najwięcej środków przeznaczymy na regranting, czyli na działania organizowane przez małe ośrodki regionalne, w małych miejscowościach, czyli tam, gdzie te pieniądze są one najbardziej potrzebne. 

Tym razem konferencja poświęcona była tradycji, kulturze ludowej i aktywizacji wiejskiej społeczności lokalnej. Ryszard Michalski z olsztyńskiego Stowarzyszenia „Tratwa” mowił o tym „jak szukać nowego w starym, czyli o praktyczności tego, co przeszłe”. Drugą prelekcję – „Animacja społeczna na wsi, na wsi z wykorzystaniem modelu ABCD” – wygłosił Zbigniew Mieruński, prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, długoletni dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Beata Matyskiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, opowiedziała o przykładach wykorzystania kultury ludowej i tradycji lokalnych w animacji życia kulturalnego miejscowości.  Konferencja zakończyła się warsztatami dla kół gospodyń wiejskich i osób działających na terenach wiejskich pod hasłem „Kim jesteśmy i co nam to daje? Co możemy robić?”. Poprowadził je koordynator Podlaskiego Pomostu Kultury Damian Dworakowski.

Projekt Podlaski Pomost Kultury jest realizowany od 2016 roku. Jego celem jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. Podczas pierwszej edycji PPK WOAK przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim. W odpowiedzi na wyniki animatorzy kultury, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli uczestniczyć w kilkunastu specjalnie zorganizowanych warsztatach z zakresu animacji kulturowej, by potem wykorzystać zdobyte umiejętności przy własnych działaniach. Przeszkolono w ten sposób ponad 350 osób. Organizowane były również spotkania informacyjne, konferencje i dyskusyjne fora kultury. Główne działanie Pomostu – regranting – pomógł zrealizować prawie 50 projektów kulturalnych w całym województwie. Miały one w większości charakter interdyscyplinarny – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, przez ciekawe happeningi, publikacje, po samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy.

Kolejna edycja projektu to szansa, aby edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. W ramach PPK przez trzy lata WOAK otrzyma dofinansowanie w wysokości 780 tysięcy złotych – połowę tych środków zapewni NCK, a drugą część samorząd województwa podlaskiego.

FOTOREPORTAŻ

 

PROGRAM:

10:00–10:30Bardzo Młoda Kultura: Podlaskie – Podlaski Pomost Kultury 2019-2021. Plany, działania, możliwości – Cezary Mielko (dyrektor WOAK w Białymstoku), Damian Dworakowski (koordynator projektu)

10:30–11:15Jak szukać nowego w starym, czyli o praktyczności tego, co przeszłeRyszard Michalski
W trakcie wystąpienia zostaną zrelacjonowane wieloletnie doświadczenie olsztyńskiego Stowarzyszenia „Tratwa” w pracy ze środowiskami będącymi depozytariuszami tradycyjnych form kultury wiejskiej.
 
11:15–12:00Animacja społeczna na wsi z wykorzystaniem modelu ABCD Zbigniew Mieruński
Jaka jest rola animatorów, liderów i organizacji pozarządowych w ożywianiu wsi? Model ABCD (AssetsBasedCommunity Development) w pracy ze społecznością lokalną – przykłady wykorzystania zasobów lokalnych jako siły napędzającej rozwój społeczny.
 
12:00–12:15Przykłady wykorzystania kultury ludowej i tradycji lokalnych w animacji życia kulturalnego miejscowości Beata Matyskiel
 
12:15–12:45Koła Gospodyń Wiejskich – statystyki, możliwości, szanseDepartament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP/ ARiMR
 
12:30–13:00Kim jesteśmy i co nam to daje? Co możemy robić? – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób działających na terenach wiejskich – Damian Dworakowski
 
 
O PRELEGENTACH:
 
Ryszard Michalski – z wykształcenia historyk sztuki, kieruje Ośrodkiem Animacji Kultury Czynnej CEiIK w Olsztynie. Animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej kultury alternatywnej w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni”. Współtwórca i założyciel Stowarzyszenia „Tratwa”, w którym jest prezesem. Projektował i realizował kilkadziesiąt programów polegających na wykorzystaniu sztuki i narzędzi animacji i edukacji kulturalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Za innowacyjność i oryginalność działań nominowany w 1996 na członka światowej organizacji „Ashoka”. W ostatnich latach zajmuje się problematyką pamięci historycznej , relacji międzygeneracyjnych i rewitalizacją tradycyjnej kultury polskiej wsi. Od 2014 roku koordynuje ogólnopolski program Instytutu Muzyki i Tańca „Akademia Kolberga”.
 
Zbigniew Mieruński – trener, superwizor, animator społeczno-kulturalny, ekspert ds. rozwoju lokalnego i animacji społeczno-kulturalnej, ponad 16-letnie doświadczenie trenerskie, szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu: diagnoza zasobów i potrzeb, partnerstwa lokalne, planowanie strategiczne samorządów i instytucji kultury, pisanie projektów, aktywizacja i organizowanie społeczności lokalnych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, partycypacji społecznej i współpracy międzynarodowej. Od 1998 roku związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Przez 17 lat był dyrektorem Domu Kultury w Gołdapi. Pomysłodawca i realizator kilkudziesięciu projektów kulturalnych i społecznych na Mazurach. Współpraca trenerska z partnerami zagranicznymi ­– Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdowa, Litwa, Ukraina i Gruzja. Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny działającego na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i ekonomicznego północno-wschodnich Mazur. Artysta – maluje, rysuje, tworzy obiekty artystyczne. Właściciel Pracowni Sztuki Społecznej.
 
Beata Matyskiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie opowie o przykładach swojej działalności – wykorzystaniu motywów z tradycyjnych tkanin w streetarcie, wykorzystania truskawek do tworzenia wydarzeń kulturalnych i angażowania społeczności, promocji historii i innych działaniach związanych z tworzeniu oferty kulturalnej opartej o lokalne zasoby.
 
Damian Dworakowski – koordynator projektów, m.in. Podlaski Pomost Kultury, Podlaska Pracownia Digitalizacji, Paleta Kultur Podlasia, Festiwal Światła i Sztuki Ulicy. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, animator NCK w ramach programu Dom Kultury +.

 

[ powrót ]