JUTRO ZACZYNA SIĘ WCZORAJ

JUTRO ZACZYNA SIĘ WCZORAJ
(TERMIN: 2.10.2019 r., GODZ. 10:00-16:00)


Seminarium warsztatowe poświęcone jest problemom na jakie napotyka praca nad rewitalizacją niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jego tematyka dotyczyć będzie próby podjęcia wspólnej refleksji nad następującymi, zasadniczymi kwestiami:

  • zmiany mechanizmów kulturowych warunkujących i kształtujących współczesne relacje między pokoleniami. Przekaz tradycji nie jest już obecnie prostą opowieścią starszych do młodych. Dlatego w praktyce animacyjnej niezwykle ważnym jest rozpoznanie nowych i potencjalnych dróg przekazu wiedzy o przeszłości.
  • tradycja zawsze jest wyborem, jest zbiorowo prowadzonym dialogiem współczesnych
  • z doświadczeniami i wiedzą tych, co byli przed nami. Jak w obecnych warunkach ten dialog jest prowadzony, czego dotyczy, w jaki sposób dokonują się wybory, czym są uwarunkowane. Brak dialogu skazuje elementy przeszłości na rolę eksponatu muzealnego albo wyłącznie stylizowanej artystycznej prezentacji.
  • lokalność w warunkach globalizacji kultury. Młodzi ludzie żyją w świecie globalnym – w świecie, w którym dominuje zmiana, w którym wiedza jest łatwo dostępna, często w nadmiarze. Jakie znaczenie w tym świecie ma lokalna kultura – kultura mojej wsi, przekaz mojej babci? W jaki sposób to co lokalne może znajdować istotną rolę w wielkim, zmieniającym się bez przerwy „internetowym” świecie? W tak zakreślonym polu problemów, w trakcie praktycznych ćwiczeń warsztatowych skoncentrujemy się na następujących zagadnieniach:

                 - jak rozpoznawać zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego,
                 - jak animować dialog i współpracę pomiędzy różnymi pokoleniami,
                 - jak odnawiać społeczną funkcję dziedzictwa przeszłości.

Ryszard Michalski – z wykształcenia historyk sztuki, kieruje Ośrodkiem Animacji Kultury Czynnej CEiIK w Olsztynie. Animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej kultury alternatywnej w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni”. Współtwórca i założyciel Stowarzyszenia „Tratwa”, w którym jest prezesem. Projektował i realizował kilkadziesiąt programów polegających na wykorzystaniu sztuki i narzędzi animacji i edukacji kulturalnej
w przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Za innowacyjność
i oryginalność działań nominowany w 1996 roku na członka światowej organizacji „Ashoka”.
W ostatnich latach zajmuje się problematyką pamięci historycznej, relacji międzygeneracyjnych i rewitalizacją tradycyjnej kultury polskiej wsi. Od 2014 roku koordynuje ogólnopolski program Instytutu Muzyki i Tańca „Akademia Kolberga”.

[ powrót ]