JAK WYJŚC POZA KOLEKCJĘ. PRACA Z DAWNYMI PRZEDMIOTAMI, STARYMI FOTOGRAFIAMI

JAK WYJŚC POZA KOLEKCJĘ. PRACA Z DAWNYMI PRZEDMIOTAMI, STARYMI FOTOGRAFIAMI
(TERMIN: 10.10.2019 r., GODZ. 09:30-15:30)


Warsztat będzie poświęcony metodom pracy z przedmiotami i fotografiami, próbom „oddania im głosu”, wydobycia ich historii, pokazania, jak je czytać, jak zadawać im pytania, jak pracować z nimi tak, aby nie stanowiły tylko niemej ekspozycji. Warsztat wyposaży uczestniczki i uczestników w praktyczne pomysły na pracę z mieszkańcami i z zebranymi przedmiotami, starymi fotografiami.

Kaja Kojder – psycholożka i etnolożka, badaczka, doktorantka kulturoznawstwa. Członkini zarządu Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, doświadczona edukatorka, animatorka, redaktorka. Od kilkunastu lat prowadzi autorskie badania etnograficzne, głównie wśród prawosławnych mieszkańców wsi na Podlasiu, prowadziła też badania i studiowała na Ukrainie i na Litwie. Współautorka raportów diagnozujących możliwości kulturotwórcze i potrzeby kulturalne kilku podlaskich gmin.

Michał Demski – etnolog, studiował także socjologię. Doświadczony edukator, członek Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, współpracował z OBOP-em i CEBOS-em, prowadził badania etnograficzne w Polsce i na Ukrainie, współautor raportów diagnozujących możliwości kulturotwórcze oraz potrzeby kulturalne kilku podlaskich gmin.

[ powrót ]