BRAINSTORMING, JAKO TECHNIKA WYDOBYWANIA KREATYWNYCH POMYSŁÓW

BRAINSTORMING, JAKO TECHNIKA WYDOBYWANIA KREATYWNYCH POMYSŁÓW
(TERMIN: 11.10.2019 r., GODZ. 10:00-16:00)


Warsztat zawierający elementy popularnej i skutecznej metody kreatywnego rozwiązania problemów design thinking. Jego celem jest zwiększenie jakości generowanych pomysłów, rozwiązywania problemów w bieżącej realizacji projektu, planowanie kolejnych etapów projektu i innych działań w przyszłości, umiejętność kreatywnego myślenia oraz współpracy. Warsztat skierowany jest do animatorów kultury w regionie (ośrodki kultury, organizacje pozarządowe itp.), kadry zarządzającej projektem/projektami. Narzędzia: planowanie sesji burzy mózgów, ćwiczenia rozgrzewkowe i techniki burzy mózgów oraz zmiana perspektywy.

Maciej Sawicki – to entuzjasta projektowania skierowanego na potrzeby ludzkie, kreatywności oraz jej biznesowego zastosowania. W ciągu ostatnich kilku lat był zaangażowany w rozwijanie kilkunastu koncepcji biznesowych. Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów pomagających uczestnikom wyjść poza ramy schematycznego myślenia. Doświadczenie zdobywał m.in. na Uniwersytecie Stanforda w USA, PwC oraz przy realizacji własnych projektów.

Marcin Nawrocki
– posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności w obszarze planowania strategicznego. Trener biznesu. Zorientowany na poszukiwanie kreatywnych i niestandardowych rozwiązań w każdej sferze swojej działalności. Współautor opracowań dotyczących aktywności środowisk kreatywnych w Białymstoku oraz zagospodarowywania przestrzeni miejskich dla inicjatyw obywatelskich na Węglowej w Białymstoku. Jeden ze współzałożycieli TechKlubu Białystok – spotkań poświęconych współpracy branży IT z organizacjami pozarządowymi.

[ powrót ]