EMPATIA – JAK SIĘ JEJ NAUCZYĆ I WYKORZYSTAĆ DO DOSTOSOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DO POTRZEB ODBIORCÓW

EMPATIA – JAK SIĘ JEJ NAUCZYĆ I WYKORZYSTAĆ DO DOSTOSOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DO POTRZEB ODBIORCÓW
(TERMIN: 12.10.2019 r., GODZ. 10:00-13:00)

Celem warsztatu jest zrozumienie potrzeb grupy docelowej, projektowanie wydarzeń kulturalnych uwzględniając potrzeby uczestników, zarządzanie pracą zespołu projektowego oraz współpraca. Warsztat skierowany jest do animatorów kultury w regionie (ośrodki kultury, organizacje pozarządowe itp.). Narzędzia: mapa empatii, mapa doświadczenia użytkownika, skuteczny wywiad.

Maciej Sawicki – to entuzjasta projektowania skierowanego na potrzeby ludzkie, kreatywności oraz jej biznesowego zastosowania. W ciągu ostatnich kilku lat był zaangażowany w rozwijanie kilkunastu koncepcji biznesowych. Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów pomagających uczestnikom wyjść poza ramy schematycznego myślenia. Doświadczenie zdobywał m.in. na Uniwersytecie Stanforda w USA, PwC oraz przy realizacji własnych projektów.


Marcin Nawrocki – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności w obszarze planowania strategicznego. Trener biznesu. Zorientowany na poszukiwanie kreatywnych i niestandardowych rozwiązań w każdej sferze swojej działalności. Współautor opracowań dotyczących aktywności środowisk kreatywnych w Białymstoku oraz zagospodarowywania przestrzeni miejskich dla inicjatyw obywatelskich na Węglowej w Białymstoku. Jeden ze współzałożycieli TechKlubu Białystok – spotkań poświęconych współpracy branży IT z organizacjami pozarządowymi.

[ powrót ]