NOWE TECHNOLOGIE W TWORZENIU OFERTY EDUKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY

NOWE TECHNOLOGIE W TWORZENIU OFERTY EDUKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY
(TERMIN: 15.10.2019 r., GODZ. 10:00-16:00)

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli, edukatorów, animatorów i pracowników instytucji kultury, którzy chcą dowiedzieć się, jak nowe technologie, aplikacje mobilne i webowe mogą urozmaicić lekcje, zajęcia pozalekcyjne oraz pomóc przygotować interesującą ofertę edukacyjną w instytucji kultury lub bibliotece. Uczestnicy zapoznają się z edukacyjnym potencjałem technologii rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, a także dowiedzą się, jak zaprojektować, przygotować i poprowadzić angażujące warsztaty z użyciem narzędzi cyfrowych. Podczas warsztatu przedstawione zostaną konkretne przykłady działań edukacyjnych i animacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii a także inspirujące materiały edukacyjne i scenariusze zajęć.

Sylwia Żółkiewska – projektantka, animatorka kultury, entuzjastka nowych technologii, autorka i współautorka licznych publikacji m.in. książki „Biznes w świecie mobile. Jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobilną” (Poltext 2018) oraz scenariuszy zajęć z aplikacjami mobilnymi m.in. dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego, Fundacji Orange. Współtwórczyni wydarzeń na pograniczu sztuki, biznesu i nowych technologii takich jak FAM-Forum Aplikacji i Gier Mobilnych czy HackArt MNW, prowadzi wykłady i warsztaty dla różnych grup odbiorców. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podyplomowych studiów Komunikacja w biznesie oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka MKiDN. Na Facebooku prowadzi fanpage Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji.

[ powrót ]