Dyrekcja WOAK

dr Cezary Jan Mielko (ur.22.10.1978 r.) od 1 sierpnia 2014 r. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku (WOAK), wcześniej p.o. dyrektora WOAK oraz zastępca dyrektora WOAK. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii (kierunek kulturoznawstwo) oraz Podyplomowych Studiów Menadżerów Kultury na SGH w Warszawie. Absolwent Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na SGH w zakresie Ekonomii czego efektem była przygotowana i obroniona rozprawa doktorska pod tytułem „Administracja publiczna i jej rola w organizacji oraz finansowaniu samorządowych instytucji kultury (na przykładzie województwa podlaskiego)” – praca w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce publicznej pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Joachima Osińskiego. Certyfikowany Trener Regionalny Narodowego Centrum Kultury w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich dla kultury. W latach 2004–2005 pracował w WOAK-u na stanowisku instruktora ds. upowszechniania sztuki. Następnie pełnił funkcję dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, gdzie był odpowiedzialny za kwestie dotyczące przekształcenia jednostki nieposiadającej osobowości prawnej w samorządową instytucję kultury. Pracując w Supraślu powołał do życia stałą galerię Wiktora Wołkowa oraz podjął się organizacji szeregu imprez kulturalnych. Pozyskał środki i uruchomił świetlice terenowe w gminie Supraśl, które do tej pory służą mieszkańcom tych terenów. W roku 2009 rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, gdzie zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych dotyczących programu. Dodatkowo członek Rady Programowej Polskiego Radia Białystok, członek Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy oraz członek Stowarzyszenia Artystycznego Centrum Art. zajmującego się propagowaniem działań młodych twórców i wykonawców. Muzyk, perkusista mający na koncie ponad dziesięć oficjalnie wydanych albumów płytowych, oraz udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach muzycznych. Zapalony społecznik i animator kultury.

[ powrót ]