STUDIUM SOCJOTERAPII I EDUKACJI TWÓRCZEJ

W najnowszym odcinku programu "Projekt na plus" TVP Białystok wystąpili nasz wicedyrektor Cezary Mielko i Wanda Młyńczyk - pomysłodawczyni projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, działającego przy WOAK.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością pragnę poinformować, iż projekt Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i od 16 kwietnia 2012 r. rozpoczynamy rekrutację na VI edycję.
Tym razem do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe w powiecie białostockim i Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że udział w szkoleniach będzie satysfakcjonujący i spełni Państwa oczekiwania.

Z poważaniem:
Wanda Młyńczyk – Kierownik Projektu

Projekt skierowany jest do osób pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim (pedagogika, psychologia, nauki humanistyczne) i zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych bądź dostosowaniem umiejętności i wiedzy do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe w zakresie socjoterapii, z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej.

Szkolenia w ramach projektu obejmują 350 godz. dydaktycznych i realizowane będą w okresie od sierpnia 2012 r. do maja 2013 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej — VI edycja przewiduje 350 godz. dydaktycznych i obejmuje:

  • treningi: trening interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych - praca z trudnym wychowankiem, trening pracy z grupą socjoterapeutyczną - proces grupowy i fazy rozwoju grupy, trening zadaniowy - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pod superwizją;
  • warsztaty: warsztat socjoterapii - teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą, psychologia społeczna, jako podstawa pracy z grupą, arteterapia w pracy z grupą socjoterapeutyczną;
  • warsztaty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne w socjoterapii, pedagogika zabawy;
  • seminarium dyplomowe - opracowanie przez uczestników prac dyplomowych w formie programów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych lub profilaktycznych.

Szkolenia realizować będą wysokiej klasy specjaliści, uznani i doświadczeni wykładowcy trenerzy z kraju i regionu: psychologowie, trenerzy PTP; pedagodzy socjoterapeuci i terapeuci pedagogiczni; pedagodzy i arteterapeuci z różnych dziedzin sztuki.

Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - VI edycja wychodzi naprzeciw doskonaleniu umiejętności w zakresie socjoterapii z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej i ma na celu:

  • zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie udzielać pomocy i wsparcia dzieciom oraz młodzieży, w przezwyciężaniu ich trudności w funkcjonowaniu społecznym
  • wyposażenie w teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych
  • poznanie nowych, skutecznych i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi oraz młodzieżą, uwzględniających działania twórcze w pracy wychowawczej
  • zdobycie i doskonalenie umiejętności w zakresie treningu interpersonalnego, treningu pracy z grupą socjoterapeutyczną oraz umiejętności psychospołecznych
  • zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie oddziaływań wychowawczych oraz diagnozowania i korygowania zaburzonych zachowań dzieci i młodzieży
  • zdobycie umiejętności w zakresie projektowania oddziaływań korekcyjnych oraz konstruowania programów socjoterapeutycznych, stanowiących podstawę pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami w zachowaniu. 
"Socjoterapia teoria i praktyka"
część VI
pod red. Wandy Młyńczyk

"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część V
pod red. Wandy Młyńczyk

"Socjoterapia teoria i praktyka"
część IV
pod red. Wandy Młyńczyk 


"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część III
pod red. Wandy Młyńczyk
 


"Socjoterapia teoria i praktyka" 
część II
pod red. Wandy Młyńczyk


"Socjoterapia teoria i praktyka"
część I
pod red. Wandy Młyńczyk
[ powrót ]