Szczegółowych informacji o festiwalu udziela:
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
Dział Teatralny WOAK
ul. Kilińskiego 8, Białystok
tel. 85 740-37-25
teatr@woak.bialystok.pl
m.kruszynska@woak.bialystok.pl
 

Organizator:  Patronat honorowy:  Sponsorzy: Patroni: