Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
koordynator Festiwalu

Dział Teatralny WOAK
ul. Kilińskiego 8, Białystok
tel. 85 740-37-25
teatr@woak.bialystok.pl  
m.kruszynska@woak.bialystok.pl

Organizator:  Patronat honorowy:  Sponsorzy: Patroni: