o konkursie
regulamin
karta zgłoszenia
spis prac 2014
poprzednie edycje
       2010
       2011
       2012
       2013
kontakt

Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro 2014” w składzie:
dr Piotr Stasiewicz – doktor filologii polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, przewodniczący jury;
dr Mariusz Leś – doktor filologii polskiej, Uniwersytet w Białymstoku;
Joanna Krukowska – pracownik WOAK

przyznało:

  • I nagrodę (500 zł i publikacja opowiadania na portalu Esensja.pl) Maciejowi Biernawskiemu (pseudonim Godeke) za opowiadanie „Sam przeciw wszystkim”;
  • II nagrodę (300 zł) Magdalenie Świerczek (pseudonim Naz) za opowiadanie „Konza Techno City”
  • III nagrodę (150 zł) Annie Szumacher (pseudonim Ceterari) za opowiadanie „Hook”.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia (w postaci książek):


Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dział Promocyjno-Edytorski Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (tel. 85 732 68 00, promocja@woak.bialystok.pl)

Partner: Magazyn „Esensja” (http://esensja.stopklatka.pl)