o konkursie
regulamin
karta zgłoszenia
spis prac 2014
poprzednie edycje
       2010
       2011
       2012
       2013
kontakt

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY 
ul. Kilińskiego 8
15-950 Białystok

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:

Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 85 732 68 00, 85 740 37 22
promocja@woak.bialystok.pl