Kultura ludowa ulega obecnie szybkiej transformacji wskutek przemian gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych. Zanika przez to wiedza o tradycyjnych technikach i umiejętnościach.

Poprzez realizację projektu chcemy ożywić, podtrzymać i spopularyzować zanikające już dziedziny rękodzieła ludowego, charakterystyczne dla naszego regionu, a także udokumentować aktualne zjawiska kultury ludowej na obszarze Białostocczyzny.
Do tego celu zostały wybrane trzy wiodące dziedziny twórczości; tkactwo, plecionkarstwo i garncarstwo.

Na projekt złożyły się następujące działania:

1. Penetracja terenu województwa podlaskiego w celu sporządzenia dokumentacji świadczącej o istnieniu twórców ludowych z zakresu tkactwa, plecionkarstwa i garncarstwa, poznanie aktualnego stanu tych dziedzin twórczości a także utworzenie na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl galerii twórców ludowych wraz z prezentacją ich prac.

2. Organizacja 9-cio dniowych warsztatów rękodzielniczych, mających na celu przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności
w zakresie tkactwa, garncarstwa i plecionkarstwa ze słomy  i wikliny osobom zainteresowanym poprzez praktyczną naukę, a także wykorzystanie poznanych technik do stworzenia pamiątki regionalnej. Uczestnicy (24 osoby) poznali techniki wykonania i twórczość poszczególnych artystów ludowych, a następnie wykonali pamiątkę regionalną na bazie poznanych technik i elementów zdobniczych.

Istotnym elementem warsztatów była tzw. Sobota Twórcza – festyn z możliwością nauki rękodzieła dla mieszkańców Supraśla, okolic
i turystów. Celem Soboty Twórczej było zwiększenie zainteresowania tradycyjnym rękodziełem i propagowanie aktywnego uczestnictwa
w kulturze. 

3. Podsumowaniem projektu będzie wystawa efektów działań warsztatowych i prezentacja materiałów zebranych podczas etnograficznych badań terenowych. Można będzie zobaczyć kilkadziesiąt barwnych fotografii prezentujących ludzi, ich życie, pracę oraz wyroby. Wystawa odbędzie się w październiku br., w Galerii WOAK w Białymstoku. 

4. Planujemy również zorganizować konferencję na temat "Rękodzieło ludowe tradycja, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość" z udziałem przedstawiciela Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna, Muzeum Podlaskiego, Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

5. Wydamy  ulotkę z wykonanymi podczas warsztatów pamiątkami regionalnymi i wyślemy jako ofertę do sklepów pamiątkarskich
w województwie. 

6. W trakcie trwania wystawy odbędą się 4 spotkania interaktywne z twórcami skierowane do dzieci i młodzieży z białostockich szkół. 

Współorganizatorzy projektu: 

- Oddział Białostocki Stowarzyszenia Twórców Ludowych
- Liceum Plastyczne im. A.Grottgera w Supraślu
- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
- Urząd Gminy w Supraślu
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Partnerzy medialni:
kulturaludowa.pl, telewizja regionalna, e-kultura.pl, wrotapodlasia.pl, prasa codzienna