Warsztaty Rękodzieła Ludowego odbywały się w Supraślu w dniach 6-15 lipca 2012r. w pracowniach Liceum Plastycznego im. A.Grottgera. Miały one na celu naukę technik rękodzielniczych typowych dla regionu oraz wykorzystanie ich do stworzenia pamiątki regionalnej.
W warsztatach uczestniczyły 24 osoby. Byli to animatorzy kultury pracujący w większości w małych ośrodkach w województwie podlaskim, przedstawiciele stowarzyszeń działających w sferze kultury, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy świetlic, klubów, warsztatów terapii zajęciowej oraz pasjonaci rękodzieła ludowego.
Pod okiem mistrzów - uznanych twórców ludowych, mogli zdobywać wiedzę i umiejętności z poszczególnych dziedzin twórczości: garncarskiej, plecionkarskiej ze słomy, plecionkarskiej z wikliny i tkackiej. Działania warsztatowe prowadzone były równolegle w czterech pracowniach. Była zatem możliwość wypróbowania każdej z technik.

Pracownię tkacką prowadziła DANUTA RADULSKA z Janowa, plecionkarską ze słomy - ZOJA MAJSTROWICZ z Redut, plecionkarską z wikliny - CELINA BAŁDYGA z Ksebek, zajęcia z garncarstwa prowadził MIROSŁAW PIECHOWSKI z Czarnej Wsi Kościelnej. Pierwszym etepem było zapoznanie się z trudną techniką a następnie zaprojektowanie pamiątki regionalnej.
 
Zajęcia poprzedzone były prezentacją dokumentacji wykonanej podczas wyjazdów terenowych przez pracowników WOAK, które pokazały twórców z naszego regionu. Swoją prezentację multimedialną, przedstawiającą wzorcowe rozwiązania inspirowane sztuką ludową przedstawili młodzi projektanci tworzący grupę "Azedesign" - Anna Kotowicz i Artur Puszkarewicz . Prezentacja nosiła tytuł "Sztuka ludowa we współczesnym projektowaniu" i stała się przyczynkiem do zagorzałej dyskusji uczestników.

 
W trakcie warsztatów odbyła sie tzw. "Twórcza Sobota" , będąca pokazem rękodzieła z udziałem twórców na rynku miasta, zorganizowanych dla społeczności lokalnej. Pokazy uatrakcyjnili lokalni rękodzielnicy i artyści oraz kapela z Czarnej Wsi Kościelnej.
Celem tych działań było zwiększenie zainteresowania tradycyjnym rękodziełem poprzez stworzenie możliwości wypróbowania własnych sił w tradycyjnych technikach a poprzez to propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 
Projekt kierowany jest w szczególności do osób młodych chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki ludowej, artystów zajmujących się rękodziełem, entuzjastów chcących sprawdzić swoje własne możliwości rzemieślnicze, specjalistów z dziedziny sztuki ludowej i rękodzieła.
 
Odbiorcami docelowymi mogą być także studenci kierunków kulturoznawczych, ludzie chcący kreatywnie prezentować umiejętności rękodzieła ludowego oraz pasjonatów zainteresowanych wykorzystaniem tradycyjnych technik w nowoczesnych rozwiązaniach, mieszkańców Białegostoku i okolic lubiących oryginalność i stylowość rękodzielniczych prac.