Grzegorz Naumiuk
- plecionkarz z Koźlik

19 października 2012 r.
godz. 10:00
WOAK w Białymstoku - sala różowa
ul. Kilińskiego 8


Celem konferencji jest popularyzacja zanikających już dziedzin rękodzieła ludowego charakterystycznego w naszym regionie, a także prezentacja wyników z wyjazdów terenowych dokumentujących aktualne zjawiska kultury ludowej. Mamy nadzieję, że uczestnicy Konferencji podejmą debatę nad aktualną kondycją rękodzieła ludowego, możliwościami i ograniczeniami jego dalszego rozwoju oraz koniecznością poszukiwania nowego miejsca dla tradycji we współczesnym świecie.

 • 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji
 • 10.10 –10.40 „Twórcy ludowi z województwa podlaskiego w zakresie garncarstwa, tkactwa i plecionkarstwa ze słomy i wikliny” - relacja z wyjazdów terenowych – Krystyna Kunicka WOAK
 • 10.40 – 11.00 „Tradycyjne rzemiosła i ich ochrona w muzeach etnograficznych” – Urszula Szymak i Karolina Radłowska - Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach
 • 11.00 –11.15 „Działania podtrzymujące zachowanie praktyk rękodzielniczych w pracy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - Wojciech Kowalczuk
 • 11.15 – 11.30 Działalności edukacyjna w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie - Ania Stefańczuk
 • 11.30 – 11.45 Doświadczenia w upowszechnianiu tkactwa na podstawie Gospodarstwa Ekoturystyczne „Na Karczaku” – Krzysztof Górski
 • 11.45 – 12.00 przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.15 Działalność Stowarzyszenia Serfenta w zakresie dokumentacji i promocji plecionkarstwa -Paulina Adamska-Malesza,
 • 12.15 – 12.35 Perspektywy działalności STL - Paweł Onochin - Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie
 • 12.35 – 13.00 „Kultura pamięci” – dr Natalia Szydłowska – Zakład Wiedzy o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
 • 13.00 – 13.30 „Problemy i perspektywy rozwojowe kultury ludowej” – Zygmunt Ciesielski
 • 13.30 – 14.00 Panel dyskusyjny – „Tradycja a przyszłość kultury ludowej”
 • 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 15.00 otwarcie wystawy podsumowującej Warsztaty Rękodzielnicze w Supraślu w ramach projektu „W poszukiwaniu znaków tożsamości – dokumentacja i popularyzacja rękodzieła ludowego”

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do 17 X 2012 r.
telefonicznie – tel. 85 740-37-15 lub mailem: galeria@woak.bialystok.pl

Celina Bałdyga z uczestniczką warsztatów rękodzielniczych w Supraślu 2009 Danuta Radulska w swojej pracowni tkackiej - Wasilówka

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego