22 października 2012, konferencja
 
5-6 listopada, warsztaty z twórcami
 
 
14 lipca 2012, Twórcza Sobota
warsztaty tkackie
warsztaty garncarskie
 

warsztaty plecionkarskie

wycieczki

zajęcia teoretyczne

ARCHIWUM: