Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Sztuk Plastycznych


ul. Kilińskiego 8, Białystok
tel. 85 740-37-15, 740-37-16
galeria@woak.bialystok.pl 
www.woak.bialystok.pl  
Krystyna Kunicka
Lila Wyszkowska
Adam Ślefarski