Piechowski Paweł
16-020 Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna 29

Garncarstwem zajmuje się od najmłodszych lat, kontynuując wielopokoleniowe tradycje rodzinne. W tajniki zawodu wprowadził ojciec Adam Piechowski. Od kilkunastu lat prowadzi własny warsztat garncarski, podtrzymując tradycję wyrobu ceramiki siwej, czyli czarnej (nieglazurowanej). Garncarstwo stało się jego głównym zajęciem zawodowym i życiową pasją. Uczestniczył w wielu warsztatach ceramicznych w Polsce, jak i zagranicą doskonaląc swój warsztat pracy. Od 2003 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Białostockiego.
Wykonuje tradycyjne naczynia takie jak: ładyszki, buńki, garnki, misy, dwojaki, palmówki, szabasówki, sagany, makutry, a także formy nowsze, takie jak flakony, wazony czy drobną galanterię ceramiczną. Paweł Piechowski wzoruje się na tradycyjnych formach, lecz czasem sięga do współczesnych wzorów.
Pracownia Pawła znajduje się na „Szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego”. Uczestniczy w targach i kiermaszach, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

 GALERIA