Socjoterapia – teoria i praktyka

Redakcja
Wanda Młyńczyk
Współpraca redakcyjna
Elżbieta Potempska
Projekt okładki
Jarosław Dzierniejko
Opracowanie edytorskie
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2006)
Druk
Oficyna Wydawnicza "PDK" Tarnowskiej Fundacji Kultury
il. str. 170, format 21x29,5

Publikacja „Socjoterapia – teoria i praktyka” wydana w ramach projektu „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Publikacja jest pracą zbiorową zawierającą część teoretyczną dotyczącą socjoterapii, jako metody psychologiczno-pedagogicznej pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz autorskie wybrane programy socjoterapeutyczne opracowane przez uczestników Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej.

Zawartość publikacji:

Wanda Młyńczyk - Socjoterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania 

Jolanta Traczyk - POTRAFIĘ” - Program socjoterapeutyczny – wzmocnienie poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnej samooceny

Joanna Staworko, Anna Tyszka - „Umieć żyć…” - Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci klasy III z zaburzeniami zachowania

Beata Kitlas, Marzanna Szpiczko – „Spróbujmy inaczej” - Program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym z elementami socjoterapii

Urszula Kurzątkowska – „NIE JESTEM SAM” - Program wychowawczy z elementami socjoterapii dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Agnieszka Kulmacz, Emilia Sawicka-Grygorczuk – „Razem możemy więcej” - Program dla uczniów klas gimnazjalnych z elementami socjoterapii

Jolanta Bąbczyńska, Barbara Roszkowska - „POTRAFIĘ, MOGĘ, CHCĘ – DECYDUJĘ O SOBIE” – Program profilaktyczno-edukacyjny z elementami socjoterapii dla młodzieży

Ewa Feszler, Agnieszka Gil-Rynkiewicz - „DARY LOSU” – Program socjoterapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców

Dorota Moskwa - „UWIERZ W SIEBIE” - Program socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy

[ powrót ]