Przegląd zespołów tanecznych "Karnawał" organizowany jest od 1993 r. Impreza co roku dostosowywana jest do potrzeb dynamicznie rozwijających się dziedzin tańca. Z roku na rok rośnie ilość zgłaszających się do udziału, wzrasta również ich poziom artystyczny.


Organizator:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Współorganizator:
Białostocki Ośrodek Kultury
KIEDY:
7-8 LUTEGO
GDZIE: Białostocki Ośrodek Kultury, Kino „Forum”, ul. Legionowa 5


PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Podlaskiego