Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Fotoreportaże WOAK


"Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek
POM-PA 2008"


Plac przed Teatrem Dramatycznym, Białystok
17-18 maja 2008 r.

fot. M. Masłowiecka, A. Ślefarski, M. Adamski; WOAK


powrót

Kalendarz imprez